Central Leadership

                 Premier:


Li Keqiang

                 Vice-Premiers:

           
                   State Councilors:


Yang Jing 


Chang Wanquan 


Yang Jiechi


Guo Shengkun


Wang Yong                   Secretary-General:


Yang Jing 

                    Ministers

Updated: March 16, 2013

Source: Gov.cn